Start » Styrelsen
Aktuellt i Öregrund »
Om oss »
Medlemsinfo »
Styrelsen »
Välkommen att bli medlem! »
Kontakta oss »
Företag i samverkan
Till företagarföreningen i:
 • Alunda »
 • Gimo »
 • Österbybruk »
 • Östhammar »


Kontakt och styrelse
Öregrund-Gräsö Företagarförening
Rävsten
742 96 Gräsö 
 
Org. nr: 817301-1639
 
www.ogff.se 
 
Välkommen att kontakta oss och välkommen att bli medlem!
 
För att bli medlem betalar du in 500:- på pg 53 16 75-7 OBS! märk inbetalningen med företagsnamnet och maila företagsnamn, kontaktperson, adress, tele och mail till info@ogff.se
 
 
 Ordförande
 
Alexander Lindgren
Gräsö Kanotcentral
 
alexander@grasokanot.se
070-446 42 95 
 Kassör

Anders Olsson
Gräsö IT
info@grasoit.se
 Sekreterare  
 
Jenny Johansson
Skärgårdscatering    
info@skargardscatering.se
 Ledamot
 
Monica Spross
Viva Academia
mail@viva-academia.nu
 Ledamot
 
Patrik Westerberg
Westerbergs Lantbruk
 valtrapatrik@spray.se
 
 Valberedning:
Janina Hellström
Alexander Lindgren
Monica Spross 
Representant i
Företag i samverkans
styrelse
Alexander Lindgren
ersättare: Monica Spross 
  


Öregrund - Gräsö företagarförening  

Upp

Upp